دکتر محمد فراهانی

متخصص ارتودنسی

دکتر محمد فراهانی متخصص ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی می باشد.

 • دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف از سال 1358 الی 1362
 • فارغ التحصیل دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1368
 • رتبه اول امتحانات تخصصی دندانپزشکی ایران در رشته ارتودنسی در سال 1369
 • رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی در سال 1373
 • استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران از سال 1374 تا کنون
 • رئیس بخش تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
 • انجام ده ها پژوهش علمی و مقاله تخصصی
 • تالیف چهار کتاب تخصصی در رشته دندانپزشکی و ارتودنسی

خدمات مطب دندانپزشکی دکتر

 • ارتودنسی ثابت
 • ارتونسی متحرک
 • ارتودنسی دیمون
 • ارتودنسی نامرئی
 • ارتودنسی لینگوال
 • ارتودنسی فانکشنال

برخی از کتب به تالیف دکتر محمد فراهانی

متخصص ارتودنسی

مطب فرشته
دسترسی نقشه