هدگیر؟

چنانچه اردتودنتیست شما استفاده از هدگیر را به شما توصیه کرده ممکن است سوالاتی در این مورد داشته باشید.

هدگیر چیست؟

هدگیر دستگاهی است که به دندان های عقب فک بالا و یا دستگاه ارتودنسی فک بالا وصل می شود.جزء دیگر ان به سر یا پشت گردن وصل شده و یک کشش به سمت عقب بروی فک بالا ایجاد می کند.استفاده از این دستگاه برای عقب بردن دندان ها و یا فک بالا می باشد و به این ترتیب با استفاده از ان از کشیدن دندان ها یا در…پیچیده تر جلوگیری می شود.

چه میزان می بایست از هدگیر استفاده شود؟

زمان استفاده از هدگیر بر اساس سن و نوع ناهنجاری متفاوت است و بین 8-16 ساعت می تواند متغیر باشد.البته میبایست نظر ارتودنتیست خود را دنبال کنید.در هرحال کلید موفقیت استفاده مناسب از این وسیله است.طول دوره استفاده از ان نیز متغیر و می تواند از چند ماه تا چند سال باشد.

آیا در حین استفاده از هدگیر نیاز به سایر دستگاه های اورتودنسی نیز وجود دارد؟

بلی، ممکن است در حین استفاده از هدگیر از دستگاه های متحرک یا ثابت نیز همزمان استفاده شود تا همزمان با تصصیح ناهنجاری فکی دندان ها نیز ردیف شوند.

آیا هدگیر دردناک است؟

در چند روز استفاده از مانند سایر دستگاه های ارتودنسی ممکن است کمی حس درد وجود داشته باشد ولی پس از ان به سرعت رفع می گردد.ممکن است طی چند روز اول کمی باعث جا انداختن و یا خراشیدگی داخل دهان گردد که پس از مدتی رفع می گردد.

آیا نیاز به اموزش استفاده از آن وجود دارد؟

بلی؛ ارتودنتیست به شما طرز استفاده از گذاشتن و برداشتن ان را اموزش خواهد داد.

نکات مهمی که باید می بایست در نظر داشت شامل:

  • برای برداشتن ان باید ابتدا جزء سری یا گردنی را جدا و سپس بخش سیمی (فیس بو) را از دهان خارج کنید.
  • در هنگام ورزش بخصوص ورزش های رزمی از ان استفاده نکنید.
  • چنانچه حلقه هایی که هدگیر در ان وصل است لق شدند استفاده از ان را متوقف کنید و به ارتودنتیست خود مراجعه کنید.
  • در جلسات ویزیت خود می باست هدگیر خود را جهت تنظیم مجدد به همراه داشته باشید.

مسواک زدن در حین کاربرد هدگیر چگونه است؟

حلقه هایی که هدگیر به ان وصل می شوند نیاز به مراقبت ویژه از نظر مسواک دارند زیرا با هربار خوردن مقدار زیادی مواد غذایی در اطراف ان ها باقی می ماند و نیاز به دقت در مسواک دارد.

آیا منعی برای غذا خوردن در حین استفاده از هدگیر وجود دارد؟

خیر؛ ولی بهتر است در حین وعده اصلی غذا هدگیر بیرون اورده شود و پس از غذا خوردن مسواک کردن بلافاصله از هدگیر استفاده شود.

چندوقت یکبار نیاز به ویزیت دستگاه وجود دارد؟

مانند ارتودنسی ثابت نیاز به ویزیت های منظم 4-6هفته یکبار وجود دارد.چنانچه در فواصل بین ویزیت ها هر نوع اشکالی را مشاهده میکنید ،استفاده از هدگیر را قطع و به ارتودنتیست خود مراجعه کنید.

مطب فرشته
دسترسی نقشه